Poľnohospodárske družstvo v Letanovciach v likvidácii